Instalace a aktualizace

Co chcete udělat?


Update a upgrade (přechod ze starších verzí)

 • vytvořte zálohu databáze stávající verze programu
 • stáhněte si soubor SPZ2019O2.exe a nakopírujte ho do složky s instalací starší verze SPZ (k souboru SPZxxxx.exe, který následně smažte)
 • spusťte soubor SPZ2019O2.exe, všechny potřebné úpravy programu a aktualizace databáze se provedou při prvním spuštění
 • první spuštění programu bude trvat déle (v závislosti na velikosti databáze a výkonu počítače), první spuštění nepřerušujte, vyčkejte na dokončení aktualizace
 • následně je nutné vyměnit všechny exe soubory a zástupce exe souborů (podle způsobu instalace)
 • všechna data v programu zůstanou zachována


Instalace programu

Instalace programu má tři části:

 1. Instalace Microsoft SQL serveru
 2. Připojení databáze a první spuštění programu
 3. zpřístupnění programu z lokálních stanic (pro provoz programu v počítačové síti

Pro provoz aplikace SPZ je nutná instalace Microsoft SQL Serveru (ve verzi 2012 nebo vyšší).

POZOR
Pokud již máte nainstalovanou některou z výše uvedených verzí MS SQL Serveru, doporučujeme použít pro provoz SPZ tuto instalaci. Vynechte bod č.1 (instalace MS SQL Serveru) a postupujte podle bodů 2 a 3.

 1. Instalace Microsoft SQL serveru

Stáhněte si instalační soubor pro instalaci Microsoft SQL Server 2012 Express (podle verze Vašeho operačního systému – 32bit nebo 64bit):

  2. Připojení databáze a první spuštění programu

Stáhněte si soubor clear.bak (prázdná záloha databáze).

Následně v SQL Server Management Studiu (nainstalovalo se společně s MS SQL serverem) udělejte „Restore“ databáze.

V posledním kroku si stáhněte SPZ2019O2.exe (vlastní aplikace)

SPZ2019O2.exe soubor umístíte do sdílené složky a spustíte ho (jako správce). Při prvním spuštění se program zeptá na parametry připojení k serveru s databází, vyplníte adresu serveru, název databáze, přihlašovací jméno a heslo (nezapomeňte zaškrtnout volbu „Povolit uložení hesla). Poté, co údaje potvrdíte, vznikne ve stejné složce soubor spz2019ql.sql, kde budou tyto parametry pro připojení uloženy a kde je bude program vždy při startu hledat.

  3. Zpřístupnění programu z lokálních stanic

1. varianta (doporučená): dva soubory – SPZxxxx.EXE a SPZxxxxSQL.SQL – dejte do sdílené složky přímo na serveru. Na plochy jednotlivých stanic stačí umístit pouze zástupce souboru SPZxxxx.EXE. Přijde–li časem novější verze tohoto souboru (update nebo upgrade programu), postačí jej vyměnit pouze na tomto jediném místě.

2. varianta: z instalace na serveru vezmete dva soubory – SPZxxxx.EXE a SPZxxxxSQL.SQL a tyto dva soubory postupně ručně zkopírujete na jednotlivé stanice – na stanicích v žádném případě instalaci nespouštějte. Obě varianty je možné kombinovat.

Upozornění: je–li na serveru nainstalován jakýkoli firewall, je potřeba vše nastavit tak, aby umožňoval jednotlivým stanicím komunikaci s daty programu (povolit TCP/IP a příslušné porty). Totéž se týká i antivirových programů, u kterých bývá potřeba nastavit příslušné výjimky.


Odinstalace programu

V Management Studiu smažte databázi spzsql. Následně smažte všechny výskyty souborů SPZxxxx.exe a SPZxxxxxxx.sql. Pokud byl Microsoft SQL Server používám pouze pro provoz SPZ, můžete ho též odinstalovat.