Instalace a aktualizace

Co chcete udělat?


Update a upgrade (přechod ze starších verzí)

  • vytvořte zálohu databáze stávající verze programu
  • stáhněte si soubor SPZ2021O2.exe a nakopírujte ho do složky s instalací starší verze SPZ (k souboru SPZxxxx.exe, který následně smažte)
  • spusťte soubor SPZ2021O2.exe, všechny potřebné úpravy programu a aktualizace databáze se provedou při prvním spuštění
  • první spuštění programu bude trvat déle (v závislosti na velikosti databáze a výkonu počítače), první spuštění v žádném případě nepřerušujte, vyčkejte na dokončení aktualizace
  • následně je nutné vyměnit všechny exe soubory a zástupce exe souborů (podle způsobu instalace)
  • všechna data v programu zůstanou zachována


Instalace programu

Stáhněte si instalační balíček:

Při instalaci postupujte podle podrobného návodu na instalaci na stránkách milk.cz (návod je zde)


Odinstalace programu

V Management Studiu smažte databázi spzsql. Následně smažte všechny výskyty souborů SPZxxxx.exe a SPZxxxxxxx.sql. Pokud byl Microsoft SQL Server používám pouze pro provoz SPZ, můžete ho též odinstalovat.