Software pro správu vozového parku SPZ®

Náklady na provoz vozidel a cestovní náhrady často tvoří významnou část režijních nákladů. Praxe přitom ukazuje, že vhodným výběrem nástroje na správu autoparku a sledování vozidel se dá ušetřit 20% – 30% nákladů a získat perfektní přehled o využití vozidel. Program SPZ®, jehož již 20. verzi vám představujeme, takovým nástrojem bezpochyby je (klikněte na infografiku pro podrobnější informace).

Aplikace SPZ® rozšiřuje možnosti využití O2 CarControl sledování zejména v oblasti zpracování cestovních náhrad, vyúčtování soukromých kilometrů, podrobné evidence a analýzy nákladů, silniční daně, rezervací vozidel, možnost propojení s dalšími aplikacemi… 


SPZ® je komplexní systém evidence a zpracování veškerých údajů souvisejících s provozem vozidel, který má využití nejen při běžné evidenci jízd a cestovních náhrad (včetně elektronického schvalování s propracovaným workflow, ale i při správě autoparku, v účtárně (vyúčtování soukromě ujetých kilometrů, silniční daň), při zpracování elektronicky dodávaných přehledů transakcí (CCS, Benzina, OMV, Shell…) při monitorování pohybu pomocí GPS… Díky množství statistických údajů, výpočtů a přehledů máte neustále k dispozici údaje pro optimalizaci využití jednotlivých vozidel a pro plánování jejich provozu.

REZERVACE – modul určený pro evidenci a správu rezervací vozidel a zařízení používaných více uživateli. Rezervace jsou součástí programu SPZ®. Správa rezervací, včetně žádostí, může probíhat pouze elektronickou cestou. Systém nabízí perfektní přehled o požadavcích na přepravu, schválených rezervacích, vytížení vozidel, atd. K dispozici je zde řada nástrojů, zjednodušujících práci se systémem (např. automatické zasílání e-mailů nebo zpráv mezi uživateli o průběhu schvalování rezervací).

Program SPZ® plně pokrývá potřeby firmy jak ve vztahu k finančním úřadům, tak z hlediska nezbytného kompletního přehledu o vozovém parku. Každý kdo jezdí se služebním vozidlem, a je jedno jestli jako zaměstnanec nebo podnikatel, se potýká se zásadním problémem – jak jednoduše a rychle evidovat všechny potřebné údaje o tom proč, kdy a kam s vozidlem jel, kolik při tom ujel kilometrů, za kolik načerpal benzín, jaký má nárok na náhradu za použití soukromého vozidla nebo naopak kolik ho bude stát použití firemního vozidla pro soukromé účely…

Program SPZ® vás této nepříjemné práce dokáže velmi elegantním a jednoduchým způsobem definitivně zbavit.